Aktualny stan

Wszystkie systemy działają
Network
Operational
Virtualization
Operational

Brak incydentów